Slik jobber jeg

En coach er utdannet innen coaching og veiledning, og jobber med dagliglivets små og store utfordringer.

Som coach tar jeg utgangspunkt i nåsituasjonen, og sammen utforsker vi hva som skal til for at du skal nå dine mål.   Ved hjelp av coaching samtalen og enkle øvelser/hjemmeoppgaver  (som kan ta 2-5 minutter som daglig), vil du styrke din evne  til å ta de grep og beslutninger som skal til for å nå dine mål.

Det er du som klient som bestemmer hva vi skal jobbe med i coaching samtalene.  Her er noen eksempler på målsettinger og temaer jeg har tidligere erfaring med:

  • stress og følelse av å være overveldet i en hektisk hverdag
  • utfordringer ift. å strekke til både på jobb og i familien
  • ønske om å få en bedre relasjon til f.eks. kolleger, ansatte eller familiemedlemmer
  • manglende overskudd og energi
  • indre uro og/eller dårlig søvn
  • ønske om å endre kosthold og/eller gå ned i vekt
  • utmattelse og mestring av smerter, (under forutsetning at grundig helseutredning er gjennomført)
  • ønske om bedre trivsel på jobb, og/eller ønske om bedre mestring av dagens jobbsituasjon
  • vurdering av karriere skifte
  • ønske om bedre mestring ifm.overgangen til en ny livsfase (f.eks. fra single til småbarnsfamile, bytte av bolig /boiligmiljø, fra ekteskap/samboer til aleneanvar, overgangen når voksne barn flytter ut eller overgang til pensjonistfasen ).

Som du ser så jobber jeg med alle typer mål, men jeg er spesielt glad for å hjelpe sine klienter med å finne harmoni, balanse og god helse i skjæringspunktet mellom travelt yrkesliv og familielivet.

Har du lyst til å sjekke ut om coaching er noe for deg?

Ta kontakt for en 30 minutters GRATIS «bli kjent» samtale.

Ring 99 74 58 59 eller send en epost til hanne@novohelse.no